Vi är Scandinavian Education. Vi är ett helt oberoende nätverk av några av Skandinaviens mest innovativa skolutvecklare. Vi arbetar internationellt - i huvudsak i Skandinavien. 

Vi gillar den Skandinaviska skolan. Vi gillar rektorer, lärare och elever. Vi gillar framtiden. 

Vi har alla haft viktiga roller i de senaste årens utveckling av skolan och kommer nu att arbeta tillsammans för att skolan ska ta nästa stora steg. Efter PIM, smartboards, 1:1 och lärplattor, efter Khan Academy, Sir Ken Robinson, MOOCs, BETT, SETT och annat är det viktiga förarbetet gjort. Skolan har börjat tänka om. Därför är det nu hög tid att börja lämna den gamla skolans paradigm och ta sikte på en helt ny skola. Och det är dags att vi börjar samverka inom Skandinavien och att vi aktivt tar lärdom av våra mest innovativa exempel.

Vi har bestämt oss för att tillsammans skapa den första Skandinaviska plattformen för oberoende, strategisk skolutveckling. 

DET HÄR GÖR VI

VISION & MISSION

VÅRT FOKUS

 • Inspiration & föreläsningar

 • Ledarutveckling 

 • Organisationsutveckling

 • Pedagogiska utvecklingsprogram för ledare

 • Idéutveckling & utbildningsdesign

 • Projektledning

 • Kommunikation

Vår vision är att bidra till att skolan går från att bara vara en kreativ plats till att också vara en tjänst - och en känsla.

Vår mission är att bidra till utvecklandet av ett i grunden nytt lärande och ledarskap. Detta omdefinierade, innovativa och multipotenta lärande innebär en helt ny skola. I den skolan inkluderas alla elever. En skola där alla elever görs livslångt lärkompetenta.  

Vi arbetar enbart på ledningsnivå och ger alltid ett strategiskt stöd för skolutveckling. 

Den ökade digitala närvaron i skolan har gjort att teknik, appar, internet, molntjänster och sociala medier är en självklar del av lärandet. Vi ser nu betydelsen av att skolor som vill förändra sitt lärande inte bara ha den nödvändiga tekniska kompetensen, utan att inte minst den strategiska ledningen ytterligare fördjupar sig inom:

 • Psykologi & kognitionsvetenskap 

 • Pedagogik 

 • Innovationskompetens 

 • Lärandekompetens

 • Ledarskap

 • Kommunikation & retorik

 • Utbildningsdesign

 • Omvärlds- & framtidskompetens