Scandinavian Education är ett partnerskap mellan ett antal starka, namnkunniga individer som var och en bidrar med sina respektive unika kompetenser i nätverket. Gemensamt för alla oss på Scandinavian Education är att vi har dokumenterad erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsprocesser på strategisk nivå och att vi vill bidra till att skolan tar nästa steg. 

En annan gemensam nämnare är att vi alla har vår professionella vardag utanför Scandinavian Education, i egna företag, på universitet, skolor, mm. Alla verkar tillsammans inom nätverket men kommer att bidra till verksamheten i olika omfattning. Vi är också en thinktank. Vi står helt oberoende.  

Partnerskapet började i augusti 2013. 

 • Hans Renman

 • Teo Härén

 • Christian Lundahl 

 • Troed Troedson

 • John Steinberg

 • Aron Solomon (USA/Canada)

 • Carl Heath

 • Kristina Björn

 • Johan Sjölin

 • Benjamin Packalén (Finland)

 • Carolina Thornström

 • Oskar Henrikson

 • Johan von Gerber

 • Henrik Widaeus

 • Daniel Laurén